• Angeliki Mokka - Lawyer

 • Chrisoula Alevizaki - Lawyer

 • Giacomo Guardini - Lawyer - Scouting Italy

 • Christos Mellos - Financial, Investment, Insurance Services 

 • Dimitrios Lampropoulos - Scouting England

 • Ismail Hakki Yasar - Scouting Turkey

 • Nikos Triantafylidis - Scouting Russia, Ukraine

 • Konstantinos Kostomanolakis - Scouting Germany

 • Charalampos Koutsomitros - Scouting Germany

 • Rune Mikkelsen - Scouting Scandinavia

 • Alex Zervas - Scouting Spain

 • Dimos Theodoridis - Scouting - Coaching & Advice - Greece

 • Vasilios Dodontsakis - Scouting - Coaching & Advice - Greece

 • Vlasis Zarentis - Scouting Greece

 • Tiago Silva - Coaching & Advice - Portugal

© 2020 created by SpoCoNet