top of page
 • Angeliki Mokka - Lawyer

 • Chrisoula Alevizaki - Lawyer

 • Giacomo Guardini - Lawyer - Scouting Italy

 • Ioanna Gkotziri - Ceo

 • Dimitrios Lampropoulos - Scouting England

 • Rune Mikkelsen - Scouting Scandinavia

 • Alex Zervas - Scouting Spain

 • Vlasis Zarentis - Scouting Greece

 • Antonios Gioftsis - Head of Scouting

 • Michalis Mpoikos - Scouting Goalkeepers Greece

 • Tiago Silva - Coaching & Advice - Portugal

bottom of page